Основни позиции

ИМЕ НА БАНЕРА  Макет ОПИСАНИЕ ГАРАНТИРАНИ ДНЕВНИ ИМПРЕСИИ  ЦЕНА НА 1000 ИМПРЕСИИ
Leader board 728 х 90 кликни тук На всички страници 15 000 6 лв.
Rectangle 300 х 250 кликни тук На всички страници 15 000 5 лв.
Half page Ad 300 х 600 кликни тук На всички страници 15 000 9 лв.
PR статия - - - 150 лв.

Допълнителни позиции

ИМЕ НА БАНЕРА  Макет ОПИСАНИЕ ГАРАНТИРАНИ ДНЕВНИ ИМПРЕСИИ  ЦЕНА НА СЕДМИЦА
Menu Ad 155 x 40 кликни тук На всички страници 100% 100 лв.
Half rectangle 300 x 125 кликни тук На всички страници 100% 100 лв.
125 х 125 кликни тук На всички страници 100% 50 лв.


Отстъпки за допълнителните позиции

Период Отстъпка Menu Ad 155 x 40 Half rectangle 300 x 125 125 х 125
Една седмица   100 лв. 100 лв. 50 лв.
Един месец 20% 320 лв. 320 лв. 160 лв.
Три месеца 30% 840 лв. 840 лв. 420 лв.
Шест месеца 40% 1 440 лв. 1 440 лв. 720 лв.
Дванадесет месеца 50% 2 400 лв. 2 400 лв. 1 200 лв.

Нестандартни рекламни формати и позиции

Нашият екип с удоволствие ще работи заедно с вас, за да осигури най-подходящото разположение на вашето рекламно послание. Поради голямата гъвкавост на уеб формата възможните рекламни позиции са много и не е възможно да се опишат всички. В случай, че разполагате с нестандартен банер, който не се помества в нито една от описаните позиции, не се колебайте да се свържете с нас, за да обсъдим разположението му заедно.

Отстъпки и допълнителни пояснения

ОТСТЪПКА ЗА ОБЕМ 
Сума % - отстъпка
1 000 – 2 000 лв  7%
2 001 – 3 000 лв  10%
3 001 – 5 000 лв  15%
5 001 – 7 000 лв  20%
7 001 – 10 000 лв  25%
10 001 – 15 000 лв  30%
Над 15 000 лв  35%


1. Рекламните агенции и медиа шопове получават отстъпка от 20% без ангажимент за обем.
2. Всички отстъпки се изчисляват върху брутния обем с натрупване за календарната година.
3. При достигане на съответната степен в скалата рекламодателят – краен клиент или агенция – получава съответната отстъпка.
4. При сключване на годишен договор, гарантиращ брутен обем за календарната година, отстъпката се използва авансово.
5. Сумарната отстъпка е максимум 50%.
6. Оскъпяване за нестандартни рекламни формати (floating banner, expandable banner и т.н.): 50%
7. Оскъпяване за политически кампании: 50%
8. Цените са без включен ДДС.