Еротичен разказ – 8

0
4969

– Здрасти – усмихна се Стоун. Работата му го беше научила, че когато не знае какво да прави, най-добре е просто да бъде мил.

Реклама

Мъжът обаче май не се трогна много от учтивостта му. Изгледа го, както се гледа някаква муха, която се навърта около обяда ти. Очевидно чакаше Стоун да се отмести, за да може да влезе. Стоун обаче реши, че не може просто така да го остави да влезе при Ада, която още беше в банята. Отново се усмихна, като се стараеше да издържи тежкия поглед на другия мъж.

– Извинете, кой сте вие?

Отегчението и досадата в очите на неканения посетител станаха още по-видими. Той сякаш се поколеба дали да не отмести Стоун от вратата, но вместо това каза само една дума, като едва помръдна устни с дълбок и тих глас:

– Изчезни.

Стоун не можа да разбере в първия момент. Ококори се и понечи да каже нещо, когато чу гласа на Ада, която тъкмо излизаше от банята по халат.

– Какво става?

Докато двамата мъже все още стояха на прага и се гледаха, единият почти безизразно, а другият – изумено, Ада се приближи с бързи стъпки. При вида на агент К. тя едва не извика от изненада. Трябваха й няколко секунди, за да осъзнае, че това наистина бе той.

Междувременно Стоун се беше обърнал и й каза:

– Не знам какво става. Този мъж просто изникна отнякъде и…

Ада не го погледна, гледаше агент К. и очите й блестяха. Без да отмества поглед, каза на Стоун:

– Изчезни.

Той се изуми още повече, понечи да каже нещо, но не можа, погълнат от това, което стана в следващите няколко секунди. Ада бързо се приближи, хвърли се на врата на агент К., леко подскочи и го хвана с ръце и крака, той я притисна към себе си и после към стената и двамата започнаха диво и гладно да се целуват. Стоун постоя няколко секунди, все още без да осъзнава какво се случва, и след като усети, че не е желан, бързо се запъти към колата си.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here