Еротичен разказ – 8

0
4969

Ада отпи от уискито и затвори за миг очи. Беше седнала на дивана, все още гола. Стоун излезе от банята, напълно облечен.

Реклама

– Чао! – каза тя. Той я погледна учудено.

– Няма ли да ме попиташ какво става с презентацията?

Ада се разсмя.

– Нали не ме смяташ за толкова глупава? Знам, че всичко, което каза, беше само за да те поканя да влезеш. Ако не бях го направила, вероятно просто щеше да подвиеш опашка и да ми кажеш, че всъщност не ти трябвам особено много.

Той я гледаше заинтригуван. Засмя се леко и не каза нищо.

– Какво имаше в папката? – тя отново отпи от чашата си.

– Няколко списания – той леко й намигна.

– Харесваш ми. Съставил си цял план как да ме изчукаш.

Той не каза нищо, само се приближи и леко я целуна. Тя го хвана за колана и му попречи да тръгне.

– Чакай. Аз не казвам ""довиждане" по този начин – и плъзна пръсти по пениса му през панталона. Опипа го за секунда, приближи устни и леко захапа плата. Той затвори очи и зачака. Ерекцията му беше видима. Ада се отдръпна и се облегна на дивана.

– Сега вече можеш да си ходиш.

Той я погледна. Не можеше да повярва, че тя го заряза така. Но някакси беше типично за нея.

– Ти си… – той не можа да каже нищо, само й се усмихна измъчено. Беше го подразнила, а сега го отпъждаше като мръсно коте. Ада също се усмихна и допи уискито си на една глътка. След това му прати въздушна целувка, стана, мина на няколко сантиметра от него и тръгна към банята. Без да се обръща, му извика:

– Знаеш къде е изходът.

Той въздъхна дълбоко, постара се да мисли за работа, за да не излезе навън толкова възбуден и се запъти към вратата. Когато я отвори обаче, леко се стресна. Ерекцията му бързо изчезна. На прага стоеше някакъв мъж.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here