Посещаемост

Period Visitors (real users) Page views Avg. page views per visitor Avg. time spent per visitor [hr:min:s] Reach
5,2009 54 598 481 634 8,82 00:07:57 1,67%
6,2009 59 043 557 798 9,45 00:07:58 1,79%
7,2009 57 092 572 564 10,03 00:08:36 1,78%
8,2009 53 185 589 068 11,08 00:09:07 1,71%

Профил на аудиторията

Възраст

Образование

Пол

Разпределение по личен нетен месечен доход

Достоверност на данните

GemiusДанните за посещаемостта на списанието и за демографския профил на аудиторията ни са осигурени от Gemius. Методологията на Gemius е сертифицирана от Бюрото за интерактивна реклама (Interactive Aadvertising Bureau - IAB) и се придържа към стандартите, определени от ESOMAR. Информацията се основава на проучването gemiusAudience, което се приема за стандарт в онлайн пипълметрията на всички аналогични на българския онлайн пазари в Централна и Източна Европа.