3 правила на бизнес етикета

0
246

Кубове

Реклама

Правилата на бизнес етикета са много подобни на правилата на етикета като цяло, но въпреки това си имат някои специфики, на които е добре да обръщаш внимание. Ето няколко от тях.

1. Не забравяй йерархията при представянията

В бизнес средите е много важно да не забравяш, че винаги, във всеки офис има йерархия. Дори и офисът да е съвременен и хората да ходят по дънки и тениски, шефовете и подчинените винаги стоят на различни нива в йерархията.

Това трябва да се спазва в бизнес общуването, особено когато общуват шеф с подчинен, „продавач” с „купувач” и т.н.

Правилото за представянето на двама души от различен пол е, че винаги представяш мъжа на жената („Г-жо Х, представям ви г-н У”). Изключението е когато мъжът е доста по-възрастен или със значително по-високо социално положение от жената – тогава представяш жената на мъжа.

В бизнес среда обаче не е точно така. Полът няма значение в професионалното общуване – тук представянията зависят от положението на хората, които запознаваш. Ако запознаваш шефа си (мъж) с нова стажантка (жена), правилният начин е да представиш стажантката на шефа, тъй като неговото положение в компанията е по-високо.

Накратко: винаги представяй подчинения на шефа, продавача – на купувача. По-високопоставеният и клиентът винаги трябва да имат предимство.

2. Внимавай с малките имена и титлите

Това, че шефът ти те нарича с малкото ти име, не е автоматична покана и ти да отвръщаш по същия начин. Докато той или тя специфично не те помоли да използваш малко име, използвай фамилията. Ако усещаш, че обстановката е неформална, можеш и да попиташ дали може да използваш малкото име.

3. Кавалерството в офиса не винаги е на място

Няма лошо да помогнеш на колежка, която носи тежки книги, да й отвориш вратата и т.н. Не използвай обаче онези части от етикета, които в работна среда само бавят работата. Нещо такова е ставането от стола, когато в стаята влезе жена. В социална ситуация това може да е много мил жест, но в работна е излишна загуба на време, която никой не очаква от теб. Иначе казано, ако по време на среща на фирмата влезе секретарката с кафето, не е необходимо да ставаш.

Примерът със ставането от стола обаче не е еднозначен – когато в офиса ти идват потенциални клиенти, винаги ставай от стола, независимо от пола им. Това показва уважение и създава много добро първо впечатление. Същото важи и ако дойде шефът ти, при условие, че средата в компанията ти е толкова формална, че да изисква подобен жест.

Фирмената култура

Колкото и да са важни общите правила на етикета и на бизнес етикета, също толкова важно е и каква е фирмената на култура в офиса ти. Всяко работно място си има такава и освен с етикета, трябва да се съобразяваш и с нея.

снимка: sxc.hu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here