Как да подредиш бюрото си

0
323

Офис

Реклама

1. Осигури си много свободно място

Повърхността на бюрото ти е за работа, а не за складиране на разни неща. Колкото повече свободно място имаш, толкова по-лесно ще работиш и толкова по-удобно ще се чувстваш.

2. Направи така, че да имаш достъп до всичко важно

Нещата, които ползваш често, трябва да са на една ръка разстояние, а не да се налага да ги търсиш по чекмеджетата. Всъщност именно нещата, които ползваш най-често, трябва да са единствените, които да стоят на бюрото ти.

3. Раздели нещата на бюрото си на групи

Най-общо казано, върху бюрото ти има две групи неща: постоянни и временни. Постоянни се компютърът, периферните устройства, телефонът, канцеларските материали (но само онези, които използваш всеки ден) и нещата, които държиш за украса. Всичко, което не е постоянно, трябва да стои на бюрото ти само толкова, колкото е необходимо. Примери за временни неща са пощенски пратки, документи, които трябва да се обработят или прегледат, и т.н.

4. Махни всичко ненужно

Ако на бюрото ти има нещо, което не ползваш и което се е задържало дълго там, то или го прибери на мястото му, или, ако не ти трябва, го изхвърли. Ще се изненадаш колко много място ще ти се отвори, ако изхвърлиш ненужните неща.

5. Прибери всичко важно

Ако пък дадена хартийка или документ са важни, но не ти трябват в момента, прибери ги. Важното е да не позволяваш бюрото ти да се окаже затрупано от купища книжа, които ти пречат да работиш.

снимка: sxc.hu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here