3 март 2011

0
78

Шофьор на юго спрял на знак „стоп“ до ролс-ройс. Той свалил стъклото си и извикал на шофьора на ролс-ройса:
– Ей, приятел, хубава кола караш. Имаш ли телефон в ролса си? Щото аз имам в югото.
– Да, имам телефон – небрежно отвърнал шофьорът на ролс-ройса.
– А имаш ли хладилник, щото аз имам в югото? – продължил другият.
– Да, имам хладилник.
– Ами телевизор? Имаш ли телевизор в ролса, щото аз имам в югото?
– Да, естествено, че имам телевизор – започнал да се дразни собственикът на ролс-ройса.
– Ами легло? – упорствал шофьорът на югото. – Имаш ли легло в ролса, щото аз имам в югото?
Ядосан, че няма легло, шофьорът на ролс-ройса потеглил и още същия ден закарал колата да му инсталират легло. На другата сутрин започнал да търси югото и накрая го открил на една странична уличка. Всички прозорци били запотени. Той слязъл от колата си и потропал на вратата на югото. Не получил отговор и пак потропал. След малко собственикът на югото си подал главата навън. Косата му била мокра.
– Вече имам разкошно легло в ролса си – надменно заявил шофьорът на ролс-ройса.
Другият го погледнал с досада.
– И ме извади от душа, за да ми кажеш само това?!?

Реклама

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here