Звукът на частиците

0
194

Изображение на данните от големия адронен колайдер

Реклама

Учените са превърнали данните от Големия адронен колайдер в музика и така можем да „чуем” сблъсъците на частиците в него.

За една секунда колайдерът обработва повече от 40 милиона отделни данни. Съоръжението беше построено с цел да докаже съществуването на частици като така наречената божествена частица – бозона на Хигс. За него се смята, че дава масата на всички обекти във Вселената.

Освен че са полезни, данните могат да се използват и за едно доста модернистично разбиране за изкуство. Учените вече са ги превръщали в изображения на цветни частици, разпръснати в различни посоки (горе).

На д-р Лили Аскит обаче, която доскоро е работила по колайдера в ЦЕРН, й хрумва, че частиците могат да бъдат не само видени, но и чути. Затова тя използва музикален софтуер за сравняване, за да превърне данните от колайдера в звук.

Когато лъч с частици се излъчи в колайера, се събират данни от три точки. Д-р Аскит въвежда три колони с числа от данните на колайдера в музикалната програма и всяка група данни определя един от параметрите на звука. Първата група данни е за отдалеченоста на частицата от лъча и тези данни се превръщат във височината на тона. Втората група е количеството енергия на частицата и тези данни определят силата на звука. Третата колона е с данните за разстоянието, което частицата изминава, и това дава дължината на тона.

Въпреки че музиката на колайдера не казва нищо на учените, д-р Аскит се надява, че в някакъв момент тези данни може и да помогнат в научната работа.

Чуй звука на Големия адронен колайдер в сайта на NPR (National Public Radio)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here