Първата компютърна симулация на жив организъм

0
199


Става дума за вирус, но не компютърен.
Използвайки истински жив вирус като модел, изследователи от Университета в Илинойс са построили негова виртуална версия. За тази цел използвали над един милион цифрови атома. И преди са били симулирани малки части от живи клетки, но изследователите твърдят, че това е първата Виртуалният еквивалент на вируса на тютюневата мозайка цифрова симулация на ЦЯЛА форма на живот.

Реклама

Предполага се, че тези изследвания ще подобрят представите ни за процесите, които протичат във вътрешността на вируса. Също така те могат да се окажат полезни при изграждането на наномашини, оградени от протеинови обвивки, подобни на вирусните. Това може да помогне при борбата с вирусите, тъй като ще може да се симулира точният момент на прикрепването им към клетките-гостоприемници. Вдясно виждате получения виртуален модел на вирус.

Живи ли са вирусите или не?

Вирусите са малки частици, изградени от протеин и генетичен материал (ДНК или РНК). Те стоят на границата между живи и неживи организми. Вирусът на грипа Изследователите ги наричат "частици", понеже въпреки наличието на ДНК, вирусите могат да се развиват само в други живи клетки, не и самостоятелно. В същото време обаче те еволюират и развиват много разнообразни и сложни начини за заразяване на клетките. Достатъчно е да кажем, че именно вируси са причинителите на СПИН и грип. (Вляво виждате вируса на грипа.)

В този експеримент учените са възпроизвели вируса на тютюневата мозайка, тъй като той е просто устроен и малък по размери. Изследователите са използвали един от най-големите компютри, за да симулират всички атоми на вируса и малката капка вода, в която той се намира. Поради сложността на компютърните изчисления вирусът е бил жив за съвсем кратко време – 50 наносекунди.

Въпреки че постигнатият успех може да се смята за голяма крачка в науката, има да изтече още много вода, докато успеем да симулираме и по-сложни от вирусите организми.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here