Еротичен разказ – 7

0
3977

Реклама

Ада погледна в огледалото за обратно виждане. Пътят беше пуст, виждаше се само тънката белезникава ивица, оставяна от задните фарове на колата. Тя затвори за миг очи. Не мислеше за нищо, само се наслаждаваше на свежия нощен въздух, който влизаше през прозореца и галеше кожата й.

Спряха на разсъмване до една телефонна кабина близо до малка бензиностанция. Агент К. й каза:

– Чакай ме.

Слезе от колата и отиде до кабината. Говори не повече от две минути.

– На кого се обади?

– Не мога да ти кажа засега. Трябваше да се обадя, макар че това може да се окаже голяма грешка.

Той подкара колата и зави след няколко минути към някаква ниска и широка сграда, подобна на склад. Накара Ада да слезе и продължи съвсем до сградата. Нямаше никакви знаци, но Ада се досети, че е автомобилен парк по леките отблясъци на ламарина, които прозираха през телената ограда. Три минути по-късно оттам се зададе раздрънкан пикап, който спря до нея. Агент К. подаде глава от предния прозорец.

– Качвай се.

Без да задава въпроси, тя седна до него. Той обаче все пак реши да й обясни.

– Размяна. Тази бракма е много по-лоша, но пък тези хора знаят, че като идваш при тях с хубава кола и искаш да я смениш, значи не си много претенциозен. До довечера тази, която им оставихме, ще е друг цвят и ще е продадена.

Ада не каза нищо, само леко се усмихна.

Близкото градче беше малко, но добре уредено, може би защото беше на магистралата. Агент К. не влезе в самия град, спря на един разклон и погледна Ада.

– Виж… Преди няколко часа се обадих на един бивш колега. Ако не ме е предал, в банката ще ме чакат достатъчно пари, документи и оръжие, за да сме спокойни. Но… Той също работеше за Цезар преди време. Не мога да съм сигурен в нищо, но пък нямам избор. Затова те оставям и отивам в банката. Ако до един час ме няма, изчезни. Просто изчезни и не се обръщай назад.

Тя понечи да протестира, но той хвана лицето й, бързо го придърпа към себе си, целуна я за миг и излезе от колата.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here