Еротичен разказ – 4

0
11797

Мъжът лежеше на леглото и наблюдаваше Ада. Тя се качи върху него, както беше съвсем гола, и се изправи така, че той можеше да види всичко – най-вече вагината й. Тя постоя така над него, галейки гърдите си, корема, бедрата. Като я гледаше как се докосва, той отново започна да се възбужда. Макар и бавно, кръвта пак изпълваше члена му при вида на изправената над него гола жена.

Реклама

Тя седна разкрачена върху бедрата му и размаха пръст, все едно той беше непослушен ученик:

– Не мърдай. Само ще стоиш и ще ме гледаш. Ако не ме слушаш и не изпълняваш, ще спра, разбра ли?

Той се усмихна и леко кимна. Навдигна се на лактите си и започна да я наблюдава, докато ерекцията му все повече растеше. Ада продължи да се гали навсякъде, само че движенията й вече бяха по-настойчиви, отвреме навреме дори стискаше гърдите си, почти наранявайки нежната кожа. После отново стана по-внимателна и насочи и двете си ръце към венериния си хълм. Въпреки че сутринта бързаше да се приготви, беше намерила време да се избръсне, докато беше в банята, и сега интимното й място беше почистено, розово и голо. Тя се пипаше нежно, прокарвайки пръстите си от клитора към срамните устни и обратно.

Мъжът под нея я наблюдаваше и в погледа му се четеше толкова силно желание, че Ада за момент помисли, че той ще стане, въпреки забраната й, ще я сграбчи и ще я изчука. Но той не мърдаше. Само я гледаше и чакаше позволението й да я докосне.

Ада облиза показалеца си и бавно го прокара по корема на мъжа, надолу, стигайки почти до изправения му член, но без да го докосва. Той изстена мъчително, а тя върна пръста си на клитора си и натисна. Въздъхна тежко от удоволствие и продължи, отмятайки назад глава. Зърната на гърдите й бяха щръкнали и за момент отвлякоха вниманието на мъжа. Но той веднага върна погледа си надолу. Гледката почти го накара да се изпразни. Тя беше пъхнала върха на показалеца си във вагината си и бавно го вкарваше още по-навътре. Беше влажна и пръстът й влизаше съвсем лесно. Тя охкаше леко, докато с другата си ръка опипваше гърдите си. Както беше вкарала показалеца си във вагината си, тя натисна с палец клитора си и започна да го масажира. От това дишането й стана още по-учестено, а на мъжа му се стори, че ще се пръсне. Той застена почти толкова, колкото и тя.

Ада движеше показалеца си все по-бързо, натискайки клитора си. Мъжът усещаше колко е влажна – соковете й намокриха бедрата му, върху които тя седеше. Това още повече го подлуди. Ада го погледна и му каза:

– Сега вече можеш да мърдаш…

Едва беше довършила думите си, когато той стана, хвана я за ръцете, вдигна я от себе си и двамата станаха от леглото. С едно движение той я постави на земята на колене, така че да се облегне на ръба на леглото. Ада го остави да прави каквото поиска.

Той застана зад нея и с едно рязко движение вкара пениса си във влажната й вагина. Тя изстена силно и се натисна към него. Той продължи с бързи и дълбоки тласъци, които накараха Ада да вика толкова силно, че щеше да се учуди, ако можеше да се чуе. Но тя беше толкова възбудена, че не се интересуваше от нищо, искаше само да го усети колкото може по-дълбоко в себе си. Той искаше същото и я чукаше така яростно, че му се струваше, че всеки момент ще свърши. Така и стана – с още по-силно стенание той се изпразни в нея, докато тя викаше в екстаз и също свършваше толкова силно, че забрави за всичко наоколо.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here