Еротичен разказ – 4

0
11684

Ада прескочи бикините си, остави ги на земята и се качи върху мъжа. Започна да целува устните, шията и гърдите му с истинско настървение. Постара се напълно да забрави, че Цезар ги гледаше и да се наслади изцяло на момента. Мъжът под нея явно имаше същото намерение, защото в един момент Ада усети как той пое инициативата. Хвана е през кръста и заедно с нея се завъртя така, че той легна върху нея. Тя го погледна изненадано и усети, че вече е съвсем мокра. Искаше го така, сякаш не бе правила секс от години. Разтвори краката си и усети как пенисът му се отърка във влажното място. Това я накара да изстене блажено и почти да извика. През това време той се смъкна надолу и започна да целува гърдите й, после корема, след това бавно се спусна към бедрата й. Ада вече не можеше да се сдържа и започна да охка почти непрекъснато. Той спря за миг, поизправи се и я погледна с очи, в които се четеше желание. Ада също се изправи и се измъкна изпод него.

Реклама

– Стани… – каза му тя и той веднага се изправи го леглото. Тя седна на ръба и приближи лицето си до члена му. Хвана задника му с ръце и го притегли към себе си. Протегна и устни към пениса му и, без да го докосва, започна да диша към него. Топлият въздух накара кожата му да настръхне и той си пое дълбоко въздух, натискайки се към нея. Тя вдигна глава и леко целуна долната част на корема му, леко го облиза и докосна с шията си пениса му. След това се отдръпна и продължи да го гали с ръце – от задника към бедрата, после към корема и накрая тестисите. Като стигна до тях, тя отново приближи главата си и леко започна да ги ближе. Той изохка и още повече се приближи към нея. Тя прокара езика си по цялата дължина на члена му и го придърпа още по-близо. После неочаквано го налапа целия, до основата. Мъжът изстена тихо, но така дълбоко, че по гърба на Ада полазиха тръпки и тя самата настръхна от удоволствие.

Тя продължи да си играе с члена му с уста – целуваше го, после го облизваше целия, след това го лапаше и движеше бавно главата си… В един момент Ада усети, че той ще свърши, леко ускори темпото и почувства как пенисът му запулсира, а спермата напълни устата й. Тя преглътна и го погледна.

Той стоеше изправен, сякаш не знаеше къде се намира. На лицето му беше изписано удоволствие, смесено с голяма умора. Ада хвана ръцете му и го притегли към леглото. Той се просна, останал съвсем без сили. Тя погали рамото му, наведе се над него и прошепна:

– Надявам се, че бързо се възстановяваш, защото аз едва започвам…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here