Еротичен разказ – 4

0
11798

Похитителят караше по прашната магистрала и мислеше. Беше минал през закусвалнята, където непознатият мъж беше говорил с Ада. С помощта на свои методи, които обичаше като стари удобни дрехи, той беше успял да научи достатъчно, за да знае в каква посока да търси. Но това не го караше да се чувства по-добре. Преди малко шефовете му се бяха обадили и той трябваше да ги излъже, че диамантът е у него. Нямаше друг избор – знаеше, че ако беше казал истината, щяха да го намерят много бързо… Сега поне имаше малко време – за да намери камъка. Както и нея. Вече му се струваше, че усеща мириса на океана.

Реклама

Жената въведе Ада в малка зала, в дъното на която имаше сцена. Приличаше на малък театър за много отбрана публика. Всъщност на мястото на публиката имаше само едно широко кресло, тапицирано с тъмночервено кадифе. До него стоеше ниска масичка, на която икономът тъкмо слагаше чаша бяло вино.

Жената поведе Ада към подиума. Накара я да се качи по няколкото стъпала и я остави там. Ада се огледа. Завесата беше спусната и тя не можеше да види какво има зад нея. В цялата зала се носеше едва доловим дъх на нещо горчиво-сладко, напомнящо миризма на бадеми, стафиди и канела едновременно. Нямаше прозорци, светлината идваше от огромен полилей, както и от много по-малки лампи по стените. Както сцената, така и останалата част от залата бяха покрити с дебел червен килим.

Цезар влезе в залата и бързо се отправи към креслото. Седна, отпи от виното и жизнерадостно погледна Ада.

– Време е да започваме!

Преди тя да разбере какво става, завесата започна да се вдига. Ада го усети по движението на въздуха и се обърна. По средата на сцената имаше огромно легло и на него седеше млад мъж. Ада беше все още шокирана от обстоятелствата и почти не обърна внимание, че той беше гол и доста привлекателен. Тя рязко се извърна към Цезар и видя нещо хищническо в погледа му. Той чакаше шоуто си. Чакаше го с някакво ужасно настървение, което накара Ада да си помисли, че винаги, когато правеше секс, й беше приятно; но никога не го беше правила за удоволствието на някого другиго. Тази мисъл толкова я потресе, че за момент реши, че това можеше да е първият път, когато сексът нямаше да й хареса.

– Не се прави на срамежлива – гласът на Цезар театрално отекна в този странен театър. – Хайде, Ада Парк, покажи ми какво можеш! Не би могла да се оплачеш, намерил съм ти прекрасен екземпляр. Повярвай, много е добър, пробвал съм го – и той се засмя на остроумието си, след което отново пи от виното.

Ада бавно се обърна и видя, че младият мъж беше станал от леглото и безшумно се беше приближил до нея. Сега направи още няколко крачки и се втренчи в очите й. Ада също го погледна и реши, че няма друг избор, освен да се забавлява. Огледа го от главата до петите, наложи си да забрави за Цезар и бързо се притисна в мъжа. Долепи устни до ухото му и прошепна:

– Не знам дали си бил с жени, но след това, което ще ти направя, няма да искаш да погледнеш нещастници като него… – и леко засмука меката част на ухото му.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here