Еротичен разказ – 4

0
11797

Ада го погледна озадачено.

Реклама

– Представял си си каква съм? – няколко въпроса изскочиха в мислите й едновременно, но тя реши, че няма смисъл от тях. Вместо това предприе друг подход. – Знаеш ли какво, мисля, че ти самият имаш желание да ми кажеш доста неща. Така че аз няма да питам и ще почакам. Ти сам ще ми кажеш това, което ти се казва.

И без да се колебае, тя седна в едно голямо кресло, потъна в мекото кадифе и се загледа спокойно пред себе си. Това очевидно направи впечатление на мъжа. Той помълча няколко секунди и внезапно каза:

– Все повече ме учудваш. Наистина съм впечатлен…

Гласът му отзвуча в някакво очакване на отговор, но Ада мълчеше. Погледна го, без да мигне, но не каза нищо. Той повдигна вежди.

– Добре, печелиш. Няма да те измъчвам повече. Познавах шефа ти. Знам и за диаманта. Знам и за връзката ви. – Ада все така мълчеше, все едно всичко това нямаше нищо общо с нея. – Имам известни права над този диамант и затова го исках. Колкото до теб… Исках да видя що за жена го е омаяла.

Ада го изгледа и една мисъл премина през ума й. Започна да оглежда дрехите, обувките, косата му… Да, нямаше съмнение.

– Ти си го харесвал? Гей си, нали?

Той я погледна озадачено, но не беше много изненадан. Сякаш беше очаквал какво ли не от нея. И реши да не си играе.

– Да.

Ада започна да го разглежда с още по-голям интерес. Лицето му беше добре поддържано, веждите му бяха оформени, имаше лек грим. Сега нещата започваха да й стават все по-ясни…

– И ревнуваш от мен? Сега, след като той е мъртъв?

Мъжът се засмя.

– Моля те. Не съм толкова зле. Това, че съм обратен, не означава, че съм луд – гласът му внезапно се промени. – Разбирам какво намират мъжете в теб. И той също. Почти съжалявам, че аз не го намирам… Нищо лично.

Последните му думи почти я развеселиха.

– Разбира се, че не е лично. И така, видя ме, взе диаманта, сега мога ли да си вървя?
Той я изгледа с някакви особени пламъчета в очите.

– Това, че съм обратен, не означава и че съм с меко сърце. Не се притеснявай, няма да те нараня. Просто няма да те пусна. Все още не. Искам да разбера още неща за теб… За това, което правиш с мъжете. Не се тревожи, няма да те карам да вършиш нищо, което вече не си правила…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here