Еротичен разказ – 3

0
3429

Той мълчеше. Нима наистина беше казал това, което тя бе чула? Явно да. Ада реши да пробва пак.

Реклама

– Искаш да кажеш, че мислиш да избягаме двамата? Заедно? С диаманта?

– Засега най-добре е да сме заедно. После ще видим.

Кратък, както винаги. Ада реши да спре да пита. Поне по тази тема.

– А какво имаше предвид, като каза, че ще оберем банката?

Той се засмя. Беше седнал на ръба на леглото и усърдно почистваше едно петно на обувката си.

– Шегувах се.

Ада за втори път помисли, че не е чула добре.

– Ти? Да се шегуваш?

Той вдигна глава.

– Защо, не може ли? Остави сега това. Трябва да се махнем оттук веднага – той стана. – Чакай ме. Ей сега идвам.

Без повече обяснения той излезе от стаята. Ада беше толкова замаяна от всичко, което стана така бързо, че даже нямаше сили да се запита къде е отишъл. Просна се на леглото и затвори очи. Задряма бързо, без изобщо да се усети.

Не знаеше колко време е минало, когато се събуди. Стана и се огледа. Беше сама. Къде бяха Оля и приятелят й? Ада разтърка очи и едва след няколко секунди осъзна, че беше в същия мотел, но в друга стая. Засмя се. Похитителят й я изумяваше с идеите си. Наистина, мотелът беше последното място, където Оля и мъжът щяха да ги търсят – просто изглеждаше глупаво да се крият тук. А нищо чудно стаята да беше съседна на тяхната!

Ада стана и се протегна. Тогава чу шум от душа в банята и разбра, че похитителят й явно искаше да се освежи.

Внезапно и на нея й се прииска същото – мисълта да види голото му тяло с капчици вода по него я подлуди. Тя бързо се съблече и тихо се приближи до банята.

Отвори вратата и надникна. Той беше с гръб и тя реши да не му се обажда и да позяпа задника му. Обаче влезлият по-хладен въздух я издаде и той се обърна.

– Може ли да се присъединя? – попита Ада, гледайки го, без да мигне.

Той кимна. Тя се приближи до него, той й отстъпи място под душа и да усети с наслада как топлата вода я облива от главата до петите. Затвори очи и издаде лек звук, подобен на мъркане. След миг го погледна. Той стоеше отстрани и също я гледаше. Тя умишлено го гледаше само в очите, защото и без това знаеше какво ще види, ако погледне надолу.

Със сигурност вече беше възбуден. Тя започна да се сапунисва бавно. Когато стигна до корема и продължи надолу, той се приближи до нея, рязко я притисна към стената и започна да я целува с нещо, подобно на ярост. Хвана китките й и вдигна ръцете й над главата, като продължаваше да пъха езика си в гърлото й.

След миг спря и я погледна. Тя се усмихна леко, изви се като котка, без да може да се освободи от ръцете му (а и без да се опитва) и каза гърлено:

– Цялата съм мокра…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here