Еротичен разказ – 3

0
3479

Той не чака втора покана. Беше се приближил до Ада, като един-два пъти беше хвърлил поглед към заспалата Оля. Ада забеляза, че панталонът му се е издул и му се усмихна подканващо. Стараеше се да не откъсва поглед от него, за да не му позволи да погледне зад гърба си и да види похитителя.

Реклама

– Знаеш, че това няма да промени нищо – каза мъжът тихо. – Пак ще ти вземем парите и ще те зарежем без пукната пара. Това, че ще се чукаме, няма значение.

Ада отново се усмихна.

– Знам. Но аз те желая… Сега изобщо не мисля за парите…

През това време похитителят бавно и тихо като котка се приближаваше зад гърба на мъжа. Ада реши да не рискува и леко разкопча блузката си, позволявайки на мъжа да види белите й гърди до половината. Прокара пръсти по кожата си и облиза бавно устните си. Леко пъхна показалеца си в деколтето си и го издърпа още по-надолу. Зърната й изскочиха и Ада бавно започна да ги гали с дланите си. Облиза един пръст, изкарвайки почти целия си език, и го прокара по шията, деколтето и гърдите си. Мъжът я наблюдаваше съсредоточено, като изобщо не можеше да усети тихите стъпки на похитителя. Наведе се над нея и тъкмо щеше да притисне главата си в гърдите й, когато Ада видя една ръка в черна кожена ръкавица да се подава зад главата на мъжа. Ръката държеше парцал и Ада усети слаб мирис на хлороформ.

Вместо да напъха лицето си в чифт женски гърди, мъжът внезапно се оказа с ръка, притиснала устата му. Той трепна, тялото му се разтърси от няколко конвулсии и миг след това се свлече на пода. Похитителят бързо го остави и се приближи към Оля. След миг и тя беше упоена.

През цялото време Ада го гледаше със закачлива усмивка.

– Ти си моят герой – подигравателно ката тя. – Още малко и щяха да ме изнасилят.

– Не бих го позволил – каза той.

– Знам.

Той бързо я развърза и тя стана. Разкърши се и му се усмихна.

– А няма ли целувка за дамата?

Той я погледна студено:

– Стига глупости. Нямаме време.

– За какво?

– Да оберем банката.

Ада го погледна изумено.

– Какво искаш да кажеш?

– Нали се сещаш, че те няма да спят безкрайно дълго време. Докато се събудят, можем да бъдем далеч с диаманта.

– Ние? – Ада го изгледа. – Искаш да кажеш аз и ти?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here