Как да прогониш змей

0
13654

Змей

Реклама

Това е умение, което днес може да ти изглежда неприложимо, но в миналото не е било съвсем така.

Легендите

В славянските легенди змеят е сложен образ – може да бъде както добър, така и лош. Свързан е с образа на дракона, ламята и разни други огнедишащи братовчеди с люспи.

Змеят може да се появява в различни образи – на млад и силен мъж, на люспесто същество, подобно едновременно на змия, птица, риба и човек, както и на светкавица или облак.

Въпреки че змеят често се смята за пазител, понякога се свързва и с някои пакости – суша и т.н. Заради което се налага да бъде прогонен.

Тук е твоята роля. (Или би била твоята роля, ако беше момък от преди няколко века.)

Гонене на змей

Така се нарича обичаят, който се практикува, за да се отърве селото от змея, който е причинил суша. Практикува се основно в Западна и Северозападна България, както и в Централна Стара планина. Идеята е да се изгони змея, който се е настанил близо до селото и причинява засушаването.

Всичко започва с глашатая

След като селото вземе решение да се гони змей, глашатаят обявява кога ще се прави това. Идеята е хората да знаят, за да оставят вратите на къщите и на дворовете си отворени. Така гончиите могат да проникнат навсякъде, което е важно, защото змеят може да се е скрил в къща, зимник или друга стопанска постройка.

Също така, когато чуят от глашатая, че ще се гони змей, момите знаят да се скрият (не се знае как точно се крият, при условие, че вратите на къщите са отворени). Иначе змеят, бягайки, може да вземе някоя мома със себе си.

След това са момците

Понеже работата по прогонването на змей е нещо сериозно, с нея се захващат най-силните мъже в селото. Само че всичко става в тайна. Никой извън групичката гончии не трябва да знае кои точно са момците, които ще гонят змея, защото иначе той няма да може да бъде изгонен.

Идва полунощ

Като всеки уважаващ себе си ритуал, и гоненето на змей започва през нощта, в полунощ.

Мъжете се събличат и събуват и тръгват съвсем голи и боси да ловят змея. Защо е необходимо да са голи не се казва. Ако селото е голямо, може да се разделят на няколко групи.

След което започват да влизат по дворовете и къщите и да мушкат с тояги по ъглите, в сеното и навсякъде, където им хрумне, търсейки скрития злосторник. През цялото време гончиите трябва да мълчат – ако някой каже и една дума, змеят ще му докара тежка болест.

Всички жители на селото трябва да са скрити, защото освен заплахата от змея, я има и реалната възможност да бъдат ударени по погрешка с тояга.

След като обиколят селото и землището му, момците отиват на реката, окъпват се, обличат се и на зазоряване се прибират по къщите си.

След което всички започват да чакат дъжда.

Алтернативна история…

След като научихме за обичая гонене на змей, в редакцията решихме, че той се е появил в някоя особено тежка пиянска вечер. Вероятно момците в селото са се събрали, напили са се и са започнали да обикалят с тояги по селото, мушкайки с тях без особена причина. Някоя прилична баба ги е видяла, попитала ги е какво правят и те, за да не кажат, че са се напили като прасета, отговарят: “Ами, гоним змей заради сушата.”

Защо обаче са били голи и боси – за това нямаме теория.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here